Latest Entries »

Орехи Сорт Чандлър (Chandler Walnut Variety)

СИЛНО УСТОЙЧИВ НА НИСКИ ТЕМПЕРЕТУРИ !!! Препоръчва се за райони с късни пролетни мразове.Много добра родовитост – 90 %.Устойчив на бактериозни болести,разлиства се късно.Един от най-добрите сортове в световен мащаб.Американски сорт.

Орехи Сорт Чандлър Chandler Walnut Variety (1)Дата на зреене: 15 – 20 Септември.
Опрашители:
Франкет (Franquette), Педро (Pedro)
Плодове:
Едри Гроздовидни от 1 до 4 плода.Тегло 13-15 грама.
Тегло на ядката:
7 –  8 грама.
Белота на ядката:
95 – 100 %
Черупка:
Мн.тънка,нагъната с елипсовидна форма.Ядката се отделя лесно от черупката.
Рандеман:
50 – 53 %
Масленост:
70 %
Протеини:
23 %
Дърво: Средно-силнорастящо.Клоните са полувертикални,короната е със средни размери.Подходящ за засаждане на разстояние 8 х 8 метра.

Поръчай !!! >>>

Advertisements

Орехи Сорт Педро, Pedro Walnut Variety

СТУДОУСТОЙЧИВ СОРТ !!!
Развива се средно късно,подходящ за райони с късни пролетни мразове.Перспективен сорт Американски сорт.

Орехи Сорт Педро, Pedro Walnut Variety (1)Дата на зреене: 20 – 30 Септември.
Опрашители:
Чандлър (Chandler), Франкет (Franquette)
Плодове:
Едри Гроздовидни.Тегло 13-14 грама.
Тегло на ядката:
6 – 7 грама.
Белота на ядката:
80 – 90 %
Черупка:
Тънка.Ядката се отделя лесно от черупката.
Рандеман:
47 – 49  %
Масленост:
52 – 55 %
Протеини:
23 %
Дърво: Слаборастящо,малка корона,подходящ за интензивно отглеждане.Може да се сади на разстояние 7 х 7 метра.

Поръчай !!! >>>

 

Орехи Сорт Франкет (Franquette Walnut Variety)

СТУДОУСТОЙЧИВ СОРТ !!! Развива се късно,подходящ за райони с късни пролетни мразове.Перспективен сорт Американски сорт.

Орехи Сорт Франкет Franquette Walnut Variety (3)Дата на зреене: 15 – 20 Септември.
Опрашители: Чандлър
(Candler), Педро (Pedro)
Плодове:
Едри Гроздовидни.Тегло 11-13 грама.
Тегло на ядката:
5,3 – 5,6 грама.
Белота на ядката: 85 – 95 %
Черупка:
Тънка.Ядката се отделя лесно от черупката.
Рандеман:
47-48 %
Масленост:
69 %
Протеини:
21 %
Дърво: Силнорастящо с изправено стъбло.Клоните средно развити.

Поръчай !!! >>>

СТУДОУСТОЙЧИВ СОРТ !!! Развива се късно,подходящ за райони с ниски зимни темперетури и късни пролетни мразове.Перспективен Мн.добър Френски сорт.

Орехи Сорт Фернор Fernor Walnut Variety (1)Дата на зреене: 20 – 30 Септември.
Опрашители: Фернет
(Fernette), Педро (Pedro)
Плодове:
Едри.Тегло 13 – 14 грама.
Тегло на ядката:
6 – 7 грама.
Белота на ядката: 80 – 85 %
Черупка:
Тънка.Ядката се отделя лесно от черупката.
Рандеман:
52 – 54 %
Масленост:
51 – 53 %
Протеини:
20 – 21 %
Дърво: Силнорастящо.Мн.добра родовитост.

Поръчай !!! >>>

 

Късно цъвтящ СТУДОУСТОЙЧИВ СОРТ !!! Развива се късно,подходящ за райони с ниски зимни темперетури и късни пролетни мразове.Перспективен Мн.добър Френски сорт.

WalnutsДата на зреене: 25 – 30 Септември.
Опрашители: Фернор
(Fernor), Педро (Pedro)
Плодове:
Едри.Тегло 11 – 12 грама.
Тегло на ядката:
5 – 6 грама.
Белота на ядката: 80 – 85 %
Черупка:
Тънка.Ядката се отделя лесно от черупката.
Рандеман:
49 – 50 %
Масленост:
50 – 51 %
Протеини:
23 – 24 %
Дърво: Силнорастящо.Мн.добра родовитост.

Поръчай !!! >>>

 

Турски сорт.Развива се късно,подходящ за райони с късни пролетни мразове.Перспективен Ранно встъпващ в плододаване сорт.На 5-та година добивът може да достигне до над 7 – 8 кг.Подходящ за интензивно отглеждане на растояние 7 х 7 метра.

Орехи Сорт Шебин Sebin Walnut Variety (4)Дата на зреене: 20 – 30 Септември.
Опрашители: Биледжик
(Bilecik)
Плодове:
Тегло 11 – 12 грама.Едри овални.Плодовият букет от 2 – 4 плода.
Тегло на ядката:
5 – 6 грама.
Белота на ядката: 80 – 85 %
Черупка:
Тънка.Ядката се отделя лесно от черупката.
Рандеман:
63 %
Масленост:
67 %
Протеини:
17 %
Дърво: Мн.добра и редовна родовитост,добър растеж.Короната е закръглена.

Поръчай !!! >>>

Турски сорт.Развива се късно,подходящ за райони с късни пролетни мразове.Перспективен Ранно встъпващ в плододаване сорт.Подходящ за интензивно отглеждане на растояние 7 х 7 метра.На 5-та година добивът може да достигне до над 6 – 7 кг.

Орехи Сорт Биледжик Bilecik Walnut Variety (1)Дата на зреене: 25 – 30 Септември.
Опрашители: Шебин
(Sebin)
Плодове:
Тегло 12 – 13 грама.Едри овални.Плодовият букет от 2 – 3 плода.
Тегло на ядката:
5 – 6 грама.
Белота на ядката: 80 – 85 %
Черупка:
Тънка.Ядката се отделя лесно от черупката.
Рандеман:
53 -55 %
Масленост:
67 – 68 %
Протеини:
17 -18 %
Дърво: Мн.добра и редовна родовитост,добър растеж.Короната е закръглена.Короната е добре развита.

Поръчай !!! >>>

Орехи Сорт Извор 10 (Izvor 10  Walnut Variety)

УСТОЙЧИВ НА НИСКИ ТЕМПЕРЕТУРИ !!! Препоръчва се за райони с ниски зимни и късни пролетни мразове.Много добра родовитост.Практически Устойчив на бактериоза и антракноза,разлиства се късно.

Орехи Сорт Извор_10

Орехи Сорт Извор_10

Дата на зреене: 15 – 20 Септември.
Опрашители:
Шейново,Силистренски,Сливенски
Плодове:
Едри Гроздовидни.Тегло 9,5 – 10  грама.
Тегло на ядката:
5 – 7 грама,охранени.

Белота на ядката: 80 – 85 %
Черупка:
Тънка, сламеножълта до светлокафява.Ядката се отделя лесно от черупката.
Рандеман:
56 – 57 %
Масленост:
Висока
Протеини:
– – –
Дърво: Умерено растящо.Клоните са полувертикални,короната е със средни размери широкозакръглена до разлата.Подходящ за засаждане на разстояние 8 х 8 или 8 х 10 метра. Сортът встъпва рано в плододаване.

Поръчай !!! >>>

Орехи Сорт Шейново (Sheinovo Walnut Variety)

УСТОЙЧИВ НА НИСКИ ТЕМПЕРЕТУРИ !!! Препоръчва се за райони с ниски зимни и късни пролетни мразове.Добра родовитост.Устойчив на бактериоза и слабочувствителен на антракноза,разлиства се късно.

1_(197)Дата на зреене: 15 – 20 Септември.
Опрашители: Дряновски
Плодове:
Едри Гроздовидни.Тегло 12 – 13  грама.
Тегло на ядката:
8 – 10 грама,охранени.Отлични вкусови качества.
Белота на ядката:
70 – 75 %
Черупка:
Тънка, жълта до светлокафява,слабонагъната.Ядката се отделя лесно от черупката.
Рандеман:
56 – 57 %
Масленост:
72 %
Протеини:
– – –
Дърво: Силно растящо.Клоните са увиснали,короната е ширококуполовидна.Подходящ за засаждане на разстояние 8 х 10 метра. Сортът встъпва средно рано в плододаване.

Поръчай !!! >>>

Орехи Сорт Дряновски (Drqnovski  Walnut Variety)

УСТОЙЧИВ НА НИСКИ ТЕМПЕРЕТУРИ !!! Препоръчва се за райони с ниски зимни и късни пролетни мразове.Добра родовитост.Устойчив на антракноза и чувствителен на бактериоза,разлиства се късно.

Орехи Сорт Извор Шейново Seinovo Walnut Variety (1)Дата на зреене: 20 – 25 Септември.
Опрашители: Шейново,Пловдивски,Сливенски
Плодове:
Мн. Едри.Тегло 16 грама.
Тегло на ядката:
8 – 10 грама,охранени.Отлични вкусови качества.
Белота на ядката:
80 – 85 %
Черупка:
Жълта ,слабонагъната.Ядката се отделя лесно от черупката.
Рандеман:
52 %
Масленост:
74 – 76 %
Протеини:
– – –
Дърво: Силно растящо.Короната е широкоразлата рехава.Подходящ за засаждане на разстояние 8 х 10 метра. Сортът встъпва рано в плододаване 3 – 4 години след засаждане.Добив от 12 -15 годишно дърво достига до 50 кг.

Поръчай !!! >>>